home

OORLOG KENT VELE GEZICHTEN

 

"Oorlog kent vele gezichten: wreedheid, verlies, moed en kameraadschap. Stichting Oorlogsverhalen geeft oorlog een gezicht. Met verhalen van en over individuele slachtoffers, getuigen, overlevenden. Elk verhaal is uniek. Samen geven ze een beeld van de impact van oorlog op ons leven. Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië en daarna in gewapende conflicten en vredes-en humanitaire missies waar Nederlanders bij betrokken zijn. Tot op de dag van vandaag. De website www.oorlogsverhalen.com is een digitaal oorlogsmonument van alle Nederlandse verhalen over oorlog. Ter herkenning en ter lering. En tot besef dat vrede en veiligheid geen vanzelfsprekendheden zijn.“

 

Hans Hillen, oud Minister van Defensie

Televisie-spot Stichting Oorlogsverhalen

ZOEK OORLOGSVERHALEN

CONTACT & INFORMATIE

info@oorlogsverhalen.com

© 2017 Stichting Oorlogsverhalen